υπεύθυνος μισθοδοσίας

Payroll Manager Job Description
HR Job Descriptions
Kariera.gr

Υπεύθυνος Μισθοδοσίας/Payroll Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Payroll Manager – Υπεύθυνο/η Μισθοδοσίας. Αν διαθέτετε εμπειρία στη διαχείριση της μισθοδοσίας,

Read More »