βοηθός μισθοδοσίας

Job Description Payroll Assistant
HR Job Descriptions
Kariera.gr

Βοηθός Μισθοδοσίας/Payroll Assistant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης του λογιστηρίου, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Βοηθό Μισθοδοσίας. Στις άμεσες αρμοδιότητές σας θα είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή βοήθειας προς

Read More »