Πιστεύουμε απόλυτα στις ικανοποιητικές και δίκαιες αποδοχές των εργαζομένων μας, ως βασικό στοιχείο της εργασιακής ασφάλειας, κινητοποίησης και ικανοποίησης που νιώθουν.