Κινούμαστε γρήγορα και μεθοδικά, εργαζόμενοι διατμηματικά σε διβδομαδιαία sprints, θέτοντας σωστές προτεραιότητες. Συναντιόμαστε όλοι μαζί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στα “k.Townhall meetings” και ερχόμαστε σε επαφή με τη συνολική πορεία του οργανισμού μας.