"Ο Όμιλος έχει καταφέρει μία ισχυρή και δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές, αυξάνονας την διεθνή δραστηριότητα μέσω των θυγατρικών του και του δικτύου συνεργατών που έχει αναπτύξει."

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Οδηγός Καριέρας 2022