Βασική κινητήριος δύναμή μας είναι οι άνθρωποι μας, που μοιράζονται το όραμά μας για την αειφόρο ανάπτυξη, καινοτομούν με πάθος για δημιουργία και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα για ένα πιο βιώσιμο αύριο για όλους.

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ Οδηγός Καριέρας 2022