Στρατηγικό πλεονέκτημα του Ομίλου αποτελεί το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό του.

EFA GROUP Οδηγός Καριέρας 2022