Θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου αποτελούν η προώθηση και εξασφάλιση ενός δίκαιου και ξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας με ίσες ευκαιρίες για όλους

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Οδηγός Καριέρας 2022